Uwagi prawne

Prawa autorskie

Wszelkie nagrania audio, treści, elementy graficzne, zdjęcia itp. (zwane w dalszej części „Materiałami”) zamieszczone na tej witrynie są chronione prawami autorskimi. Odtwarzanie, przeglądanie i/lub wykorzystywanie przez użytkowników Materiałów dopuszczalne jest wyłącznie do celów prywatnych a wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone. Dokonywanie jakichkolwiek kopii, reprodukcji, adaptacji, modyfikacji czy też przechowywanie, rozpowszechnianie, transmitowanie i/lub prezentowanie publiczne w całości albo w części Materiałów, pod jakąkolwiek postacią, jest niedozwolone bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ze strony prawnego właściciela danych Materiałów.

Ochrona prywatności

Wszelkie udostępnione nam informacje, takie jak imię i nazwisko, e-mail, telefon, podlegają ochronie. Nie sprzedajemy, nie dzierżawimy ani nie udostępniamy nikomu informacji identyfikujących Państwa.